strona główna
baner

 

Strona główna

 

Firma Pallas w Gostyniu (70 km w kierunku południowym od Poznania) jest dużym producentem tradycyjnych, ale zawsze atrakcyjnych, solidnych i ciągle zmieniających się zabawek-mebelków - przede wszystkim koni na biegunach, fotelików, wózków i sprzętu dla przedszkoli.

Nasze korzenie sięgają 1950 roku, kiedy to powstała Spółdzielnia Pracy Pallas. W 2008 roku firma została zamknięta, a na jej podwalinach powstała spółka, która dalej trudni się tą samą działalnością. Długoletnie doświadczenie naszych pracowników pozwala nam produkować atrakcyjne zabawki oraz ciągle poszerzać asortyment. Firma jest też otwarta na nowości proponowane przez klientów.

Produkcja koników na biegunach wytwarzanych w firmie Pallas opiera się na ręcznym tworzeniu kształtu i wyglądu każdego konia oraz jego wykończenia, przy wykorzystaniu naturalnych surowców jak: drewno, wełna drzewna. Na życzenie klienta stosuje się naturalne tkaniny bawełniane (kord), wełniane i skórę. Są to operacje ręcznego formowania kształtu konia, rzeźbienia głowy, nałożenia materiału pokryciowego, oczu, uszu, ogona, kopyt, uprzęży, ozdób itp. Każdy koń jest więc indywidualną wersją (egzemplarzem) tworzoną ręcznie przez naszych pracowników na bazie zatwierdzonych wzorów.

Company Pallas in Gostyn (70 km south from Poznan) is a large producer of traditional but always attractive, solid and constantly changing toy-items of furniture – especially rocking horses, armchairs, toy prams and equipment for nursery schools.

We have our roots in 1950 when Pallas Work Association came into existence. The company was closed in 2008 and the partnership, which is still into the same activity, came into existence on its foundations. The long-standing experience of our employees let us produce attractive toys and constantly broaden the assortment. The company is also opened to novelties proposed by customers.

The production of rocking horses manufactured at Pallas company is based on manual creating of shape and appearance of every horse and its finishing with the use of natural materials, such as: wood, wood wool. On customer's request there are used natural fabrics: cotton (cord), wool and leather. These are operations of manual forming shape of a horse, head carving, putting covering material, eyes, ears, tail, hooves, harness, decorations, etc. Every horse then is an individual version (specimen) that is handmade by our employees on the basis of certified models.

Die Firma Pallas in Gostyn (70 KM südlich von Posen) ist der große Hersteller der traditionellen, aber immer attraktiven, soliden und sich immer noch wechselnden Möbel-Spielware – vor allem der Schaukelpferde, der Sessel, der Kinderwagen und des Zubehörs für die Kindergärten.

Unsere Geschichte reicht in das Jahr 1950 zurück, als die Arbeitsgenossenschaft Pallas gegründet wurde. Im Jahre 2008 wurde die Firma geschlossen, und auf ihren Gründen wurde die Gesellschaft gegründet, die weiter dieselbe Tätigkeit weiterführt. Die langjährige Erfahrung unsrer Mitarbeiter lässt uns die attraktiven Spielware herstellen und das Sortiment ständig erweitern. Unsere Firma ist auch auf die von den Kunden vorgeschlagene Neuigkeiten offen.

Die Produktion der Schaukelpferde in der Firma Pallas besteht in der Handherstellung der Form und des Aussehens jedes Pferdes und seiner Vollendung mit der Verwendung der natürlichen Stoffe wie: Holz, Baumwolle. Auf Wunsch des Kunden werden die natürlichen Gewebe verwendet: Baumwolle (Kord), Wolle und Leder. Es sind die Vorgänge der Handgestaltung der Pferdeform, Kopfhauen, Auflegung des Bedeckungsstoffes, der Augen, der Ohre, des Schwanzes, der Hufe, des Pferdegeschirrs, des Schmuckes u.ä. Jedes Schaukelpferd ist also eine individuelle Version (ein einziges Exemplar), die von unseren Handwerker auf Grund der bestätigten Muster handgeschaffen wird.

produkty

 
wózki drewniane zabawki z drewna

Wszystkie zdjęcia produktów znajdujące się na stronie pallas.pl, stanowią wyłączna własność firmy Pallas i bez jej pisemnej zgody zabrania się ich pobierania oraz wykorzystywania do celów biznesowych.

The only one owner of all the product photos placed on pallas.pl is company Pallas. Downloading and using these photos for commercial purposes without Pallas written permission is prohibited.

Der einzige Besitzer von alle Fotos, die auf pallas.pl sich befinden ist die Firma Pallas. Einzug und Benutzung diese Fotos fϋr Handelsziele ohne Pallas schriftliche Zustimmung ist verboten.